ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง(ปีงบประมาณ 2564)

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ10 , ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ) พรบ. วงเงินเกิน 500,000 บาท