ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์/เหมาปรับปรุงซ่อมแซมประจำปี๒๕๖๔

โรงพยาบาลเสลภูมิ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์/เหมาปรับปรุงซ่อมแซมประจำปี๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้าย