หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมเด่น
 
 
23/04/2561 14:33:29
ถวายความคืบหน้า อาคารสงฆ์มณเฑียร
วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.ณ.วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ กราบนมัสการ พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสที่...     
19/04/2561 16:42:45
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ.โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)หมู่ที่ 12 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ โดยการอำนวยการของนายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยก...     
11/04/2561 11:57:25
สงกรานต์ประเพณีธำรง
วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ.อนุสาวรีย์หมอชีวก โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ โดยนายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และนางพิจิตรา โพธิ์สนาม พร้...     
05/04/2561 15:57:50
ก้าวต่อไปเพื่อสุขภาพชาวเสลภูมิ
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น.ณ.ศุนย์บริการคนพิการครบวงจรโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ โดยการนำของทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภ...     
03/04/2561 11:16:59
ทำบุญอุทิศให้หมออุปทิน
วันที่ 3 เมษายน 2561 ทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผู้แทนเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะญาติของนายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเส...     
02/04/2561 09:54:33
ประเมินรับรองมาตรฐาน HA.
วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ.โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และนายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม รองนายแพทย์สาธารณสุ...     
26/03/2561 10:40:57
มาตรฐานระบบบริการ
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ.โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยเภสัชกรปิยเชษฐ์ จตุเทน ผู้ช่วยผู้อำนว...     
12/03/2561 13:32:04
ผู้เสพ แก้ได้ ช่วยกัน
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3/2561 ณ ห้...     
12/03/2561 12:05:35
พร้อมทุกนาที ถ้าอัคคีมา
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ.โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ มอบหมายให้ เภสัชกรปิยเชษฐ์ จตุเทน ผู้ช่วยผู้อ...     
12/03/2561 11:21:16
เสริมทักษะ แพทย์ฉุกเฉิน ระดับ NODE
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานในการแข่งขัน EMS ...     
<< Back   1   |   2 | 3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8