หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง โทรฯภายใน
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  คำสั่ง(งานพัสดุ)
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo care
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
  คณะ กก. พบส. จ.ร้อยเอ็ด
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
26/03/2563 15:14:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทันตกรรม (Contra angle) ด้วยเงินบริจาค ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทันตกรรม (Contra angle) ด้วยเงินบริจาค ปีงบประมาณ 2563     
30/01/2563 09:19:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ)     
29/01/2563 10:08:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายใต้คลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายใต้คลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ)     
14/01/2563 11:38:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อผู้ป่วย,กางเกงผู้ป่วย,ผ้าถุงผู้ป่วย,ผ้าปูเตียง)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อผู้ป่วย,กางเกงผู้ป่วย,ผ้าถุงผู้ป่วย,ผ้าปูเตียง)     
12/12/2562 14:47:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ชุดเครื่องมือหัตถการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (จำนวน ๑๒ รายการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ชุดเครื่องมือหัตถการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (จำนวน ๑๒ รายการ)     
09/12/2562 12:01:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยมือ3ไกจำนวน ๘ เตียง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยมือ3ไกจำนวน ๘ เตียง)     
27/11/2562 14:27:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kW)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kW)     
26/11/2562 10:21:45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด      
19/11/2562 16:32:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง)     
15/11/2562 14:05:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ (สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่)     
1 | 2   |   3   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8