หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง โทรฯภายใน
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
งานเวชระเบียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  คำสั่ง(งานพัสดุ)
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo care
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
  คณะ กก. พบส. จ.ร้อยเอ็ด
  แบบตรวจสอบอุปกรณ์ รถREFER
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
18/09/2563 15:36:07
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนสิงหาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนสิงหาคม 2563     
18/08/2563 09:19:45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)     
17/07/2563 13:57:44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)     
17/06/2563 09:11:30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)     
13/05/2563 13:46:12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนเมษายน 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนเมษายน 2563)     
09/04/2563 15:43:06
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนมีนาคม 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนมีนาคม 2563)     
11/03/2563 11:23:52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563)     
14/02/2563 09:19:49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนมกราคม 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนมกราคม 2563)     
13/01/2563 14:21:05
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนธันวาคม 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนธันวาคม 2562)     
18/12/2562 09:13:46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562)     
1 | 2   |   3   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8