หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  วัคซีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพจากแกลอรี่ทั้งหมด
 
 
18/04/2559 09:12:56
สามัคคี มีวินัย จิตใจบริการ กระบวนการคุณภาพ
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่แผนกงานต่างๆ ทุกหน่วยงาน ร่วมกั...     
29/03/2559 09:03:31
เสลภูมิ จับมือ ลดมะเร็งท่อน้ำดี
วันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนาย...     
28/03/2559 09:19:14
โครงการ FR 24 ชั่วโมง
วันที่ 18 -20 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทย นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานเปิดมีพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR 24 ชม...     
28/03/2559 08:54:25
สะสมพลังจิต เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
วันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทยนายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “KM ฮักแพงจึงแบ่งปัน” โดยจัดอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่โรง...     
16/03/2559 15:11:54
บุญคูณลานเสลภูมิ ปี 2559
วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช และเปิดงานประเพณี บุญคูณลาน เฉลิมบ้...     
08/03/2559 09:13:30
อบรมวิจัย ปี 2559
นที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมศิลานคร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการวิชาการและวิจัย เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการสร้างงานวิชาการจากงานปร...     
01/03/2559 09:52:15
ต้อนรับนักศึกษาพยาบาล
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มการพยาบาล ให้การปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้ม (Elective) จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหา...     
29/02/2559 14:33:42
โครงการพิทักษ์ดวงตา พาโลกสดใส เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเสลภูมิ ปี 2559
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการผ่าตัดต้อกระจก CUP เสลภูมิ จัดโครงการพิทักษ์ดวงตา พาโลกสดใส เครือข่...     
19/02/2559 11:35:21
คัดกรองดวงตาผู้ป่วยในเขตเสลภูมิ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการผ่าตัดต้อกระจก CUP เสลภูมิ จัดโครงการพิทักษ์ดวงตา พาโลกสดใส เครือข่ายบริ...     
02/02/2559 11:18:36
ข้าราชพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559
วันที่ 29 มกราคม 2559 นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย นางกาญจน์วจี จตุเทน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายทวีศักดิ์ เปไสล พนักงานขับรถ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรข้าราชการพล...     
<< Back   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18 | 19   |   20   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8